CORONAMAATREGELEN

Beste ouders, liefste leden

Onze werking mag terug starten, JOEPIE! Uiteraard kan dat niet zonder de nodige aanpassingen. Hieronder geven wij een overzichtje van de aanpassingen die wij treffen naar aanleiding van de coronamaatregelen. We baseren ons hiervoor op de draaiboeken van De Ambrassade en KSA Nationaal.

Wat verandert er praktisch?

Activiteiten organiseren in coronatijden brengt heel wat administratief werk met zich mee.

 • Elke week zal de aan- of afwezigheid van het lid genoteerd worden. Dit is belangrijk indien er zich een besmetting zou voordoen.
 • De medische fiches zijn nog belangrijker dan tevoren. Zorg dat deze zo snel mogelijk en liefst voor de startdag ingevuld is!

Door onze activiteiten bij te wonen ga je ermee akkoord dat wij dergelijke informatie bijhouden. Ook geef je toestemming de informatie door te geven aan (medische) hulpverleners in geval van een besmetting.

Wie mag er komen?

Iedereen is welkom, behalve als:

 • Je een risicopatiënt bent en je geen toestemming van je ouders/dokter hebt om te komen.
 • Je ziek bent geweest tot 5 dagen voor de ronde. Dit geldt voor elk symptoom! Het jullie eigen verantwoordelijk hier correct in te zijn. Enkel zo kunnen we de veiligheid trachten te garanderen.
  • Wanneer een kind tijdens de activiteiten symptomen vertoont, zullen de ouders opgebeld worden om het kind te komen ophalen.

Bubbelsysteem: hoe doen we dat?

Voorlopig kan onze werking van start gaan mits inachtneming van de regels en afspraken die werden vastgelegd in de draaiboeken voor zomerkampen. Dat wil zeggen dat we, net als op kamp, in bubbels van 50 personen werken. Concreet resulteert dit in deze aanpassingen:

 • We kunnen onmogelijk voor al onze groepen activiteiten voorzien op zondagnamiddag. Daarom splitsten we op:
  • De Knimmers tot en met Sjo’ers hebben ronde op zondagvoormiddag van 10u tot 13u.
  • De Sloebers tot en met Jimmers hebben ronde op zondagnamiddag van 14u tot 17u.
  • De Sloebers tot en met Jimmers werken daarnaast met een beurtensysteem waarbij er telkens één groep ronde heeft op zaterdagnamiddag of -avond.
 • Binnen bovenstaande groepen werken we ook met bubbels:
  • De Sloebers, Roodkapjes en Jimmers vormen drie aparte bubbels. Wanneer het ledenaantal het toelaat, is het mogelijk dat dit evolueert naar twee bubbels.
  • De Knimmers, Simmers en Sjo’ers zullen naar alle waarschijnlijkheid één grote bubbel kunnen vormen. Voor de startdag spelen we echter op veilig.
 • Elke bubbel heeft in het lokaal speelruimte, zowel binnen als buiten, een eigen toilet en wasbak.
 • De leiding ziet erop toe dat de bubbels elkaar niet doorkruisen.

Hoe zit dat met de hygiëne?

Hygiëne is belangrijker dan ooit! We zien er dus extra op toe dat ook binnen de bubbels alles zo hygiënisch mogelijk verloopt.

 • Bij het binnentreden van de bubbel wast elk lid haar handen met water en zeep. Ook na een eventueel toiletbezoek worden de handen gewassen.
 • In elke bubbel is een ‘hygiënehoekje’ voorzien. Daar kan je handgel, papieren zakdoekjes en dergelijke vinden.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor alle leden ouder dan 12 en hun ouders bij het betreden van hun bubbel.
 • We pimpten ons lokaal met leuke handleidingen over hoe je correct je handen wast, een toilet doorspoelt ... Lees ze en volg ze na!
 • Na elke ronde worden alle ruimtes en al het materiaal zorgvuldig ontsmet door de leiding! Zo kan er de volgende dag opnieuw veilig gespeeld worden. Doorheen de dag wordt er ook geen spelmateriaal doorgegeven zonder ontsmet te worden.

Concreet nu: wat verandert er voor ons?

We sommen hieronder graag nog eens op met welke veranderingen jullie rekening moeten houden in vergelijking met vorige jaren.

 • Kom op tijd! We voorzien opvang vanaf 13u45. Op die manier komen jullie wellicht wat meer verspreid toe en voorkomen we volkstoeloop ;-)
 • Blijf als ouder in de auto zitten en laat je kind alleen uitstappen. Dat is het veiligste voor iedereen. Er zal voldoende leiding beschikbaar zijn aan de ingang van het lokaal om de kinderen te begeleiden indien nodig. Als (groot)ouder of dergelijke betreed je in geen enkel geval ons terrein!
  • In het geval dat je wel uitstapt, draag je net als onze leden ouder dan 12 een mondmasker.
 • Blijf in de bubbel! In tegenstelling tot vorige jaren kan je niet zomaar overal naartoe in ons lokaal. Ook spelen met kindjes uit een andere groep zit er voorlopig niet in.
 • Lees je Knipoog heel goed na! Je kan hem steeds raadplegen via de site en krijgt hem ook toegestuurd via mail. Plaats, tijd en locatie zijn afhankelijk van week tot week!

Wat met de startdag en dergelijke?

Voor onze startdag maakten we enkele specifieke aanpassingen.

 • Ter plekke inschrijven is nu niet meer mogelijk. Alles verloopt online. Vormt dit voor jou een probleem? Vraag gerust aan één van de leidsters een papieren versie. Je vult dit thuis in en geeft dit vervolgens terug mee aan je kind.
 • Net als andere jaren voorzien we een infomoment. We plannen dit op zaterdag 12 september. Omwille van de geldende maatregelen gebeurt dit infomoment online. De link verschijnt binnenkort op onze site en in onze Facebookgroep voor ouders: ‘Ouders KSA Sint-Goedele Ninove’.
 • We verkopen uniformen en dergelijke maar proberen wachtrijen te vermijden. Neem op voorhand al eens een kijkje in onze KSA-shop via onze site. Staat er al een rij op het moment dat je wil aankopen? Kom dan later eens terug!
 • Er verschijnt binnenkort een plannetje waarop je kan zien hoe je onze terreinen binnenkomt.
 • Het is verplicht je aan te melden voor onze startdag! Enkel zo kunnen wij ons goed voorbereiden. De inschrijving is gratis en staat los van onze echte inschrijving.

Een jaar om nooit te vergeten, dat wordt het zeker. Laten we hopen dat, als we ons allemaal goed aan de regels houden, we snel terug ‘normaal’ kunnen spelen. Wij geloven er alvast in! Jullie ook? #KSAtegenCorona

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Contacteer gerust onze hoofdleiding:

Chloë Lievens – 0471 10 27 29

Hélène Cosijn – 0471 61 29 92

Of spreek één van de leidsters aan tijdens de ronde!