BELANGRIJK: FAQ KSA - CORONA

Beste lid, beste ouder, beste sympathisant 
 

Het coronavirus heeft een grote invloed op onze werking. Gisteren bespraken we met de leiding heel wat praktische zaken. Hieronder vinden jullie een antwoord op enkele belangrijke vragen. 


 

 1. Tot wanneer ligt de KSA-werking stil?
  -Wij volgen het advies van de overheid en stad Ninove op de voet. Momenteel zijn alle activiteiten opgeschort tot en met vrijdag 3 april 2020. Wij hopen na de paasvakantie onze werking volledig te kunnen hervatten. We brengen jullie zeker op de hoogte mocht deze datum wijzigen.
   
 2. Het weekend vindt plaats van 3 tot 5 april, wat gebeurt daarmee?
  -Tot onze grote spijt hebben we gisteren beslist het weekend dit jaar af te gelasten. Momenteel moeten alle activiteiten tot en met 3 april opgeschort worden. We achten de kans dat dit verlengd wordt tot na de paasvakantie echter heel groot en om zoveel mogelijk nodeloze kosten te kunnen vermijden is het voor ons heel belangrijk alles tijdig te kunnen annuleren. 
   
 3. Ik had het weekend al betaald, wat nu?
  -Het volledige bedrag wordt teruggestort. Mogen we jullie vragen er wel rekening mee te houden dat onze ‘kas’ het door deze situatie ook erg druk heeft? Eens alle terugbetalingen gebeurd zijn, brengen we jullie op de hoogte. Mocht je dan niets ontvangen hebben, geef je gerust een seintje.
   
 4. Kan het weekend niet gewoon later plaatsvinden?
  -We hebben deze optie bekeken, maar dat leek ons niet haalbaar. Weekendplaatsen worden maanden op voorhand vastgelegd. Daarnaast weten we ook niet hoelang de maatregelen van kracht zullen zijn.
   
 5. Het eetfestijn is afgelast, maar ik had wel al kaarten gekocht. Wat nu?
  -Alle kaarten van het eetfestijn die reeds betaald werden, worden terugbetaald. Omdat we het geld cash ontvingen, zal ook de terugbetaling cash verlopen. Eens onze werking hervat wordt, kan je bij de takleiding van jouw kind terecht om dit in orde te brengen.
   
 6. Aan het begin van het werkjaar werd er gezegd dat we 8 euro van de inschrijving konden terugverdienen door 5 kaarten van het eetfestijn te verkopen. Wat gebeurt er nu met die 8 euro?
  -We beslisten dat die 8 euro zal doorgestort worden naar de groepskassen. Dat wil zeggen dat elke groep 8 euro per ingeschreven kind krijgt om een leuke activiteit mee te bekostigen. In het derde trimester zal er daarom per groep een uitstapje ingepland worden. We hopen hiermee een fijne dag te kunnen beleven en zo de weggevallen rondes en het weggevallen weekend een beetje te kunnen compenseren. Meer informatie hieromtrent vind je in de volgende Knipoog!
   
 7. Komt er een alternatief voor de Lentegrill?
  -De Lentegrill op een latere datum laten plaatsvinden, is voor ons niet haalbaar. Op 31 juli zal er wel een ander evenement georganiseerd worden. Wat en hoe volgt, maar schrijf die datum maar alvast op jullie kalender!
   
 8. Last but not least, wat moeten we nu doen op zondag???
  -Onze werking mag dan wel niet doorgaan, maar wij laten jullie niet in de steek! Houd onze site en Facebookpagina in de gaten want zelfs in tijden van coronaquarantaine hebben wij wat voor jullie in petto!
  Spannend …

Until we meet again! 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Ellebooghighfives en voetshakes vanop afstand,
De Leiding