CORONAMAATREGELEN

Beste ouders, liefste leden

Hieronder geven wij een overzichtje van de aanpassingen die wij treffen naar aanleiding van de coronamaatregelen. We baseren ons hiervoor op de draaiboeken van De Ambrassade en KSA Nationaal. Deze pagina wordt frequent herzien en aangepast naargelang wijzigingen in de maatregelen voor het jeugdwerk.

Onze rondes: hoe doen we dat?

Het jeugdwerk is overgegaan naar code rood. Ook stad Ninove legde enkele strenge maatregelen op. Alle groepen mogen jammer genoeg niet meer komen naar de rondes, hiervoor verzien wij online rondes. Concreet resulteert dit in deze aanpassingen:

 • Wij voorzien voor -12 en +12 rondes in het lokaal. Dit zal gebeuren in bubbels van 10. Meer informatie over de verdeling en werking hiervan kan u hier vinden.
 • Programma voor januari-februari kan u steeds hier vinden.

Onderstaande informatie is momenteel niet van toepassing op onze werking voor +12, aangezien hun rondes online moeten verlopen. 

Wat verandert er praktisch? 

Activiteiten organiseren in coronatijden brengt heel wat administratief werk met zich mee.

 • Elke week zal de aan- of afwezigheid van het lid genoteerd worden. Dit is belangrijk indien er zich een besmetting zou voordoen.
 • De medische fiches zijn nog belangrijker dan tevoren. Zorg dat deze volledig zijn ingevuld en kloppen.

Door onze activiteiten bij te wonen ga je ermee akkoord dat wij dergelijke informatie bijhouden. Ook geef je toestemming de informatie door te geven aan (medische) hulpverleners in geval van een besmetting.

Wanneer mag mijn kind niet komen? 

Jammer genoeg moeten wij toegang weigeren als:

 • Je een risicopatiënt bent en je geen toestemming van je ouders/dokter hebt om te komen.
 • Je ziek bent geweest tot 5 dagen voor de ronde. Dit geldt voor elk symptoom! Het is jullie eigen verantwoordelijk hier correct in te zijn. Enkel zo kunnen we de veiligheid trachten te garanderen.
  • Wanneer een kind tijdens de activiteiten symptomen vertoont, zullen de ouders opgebeld worden om het kind te komen ophalen.
 • Je in quarantaine zit door het hebben van een hoog risico contact of op aanraden van de huisarts. 

Hoe zit dat met de hygiëne?

Hygiëne is belangrijker dan ooit! We zien er dus extra op toe dat alles zo hygiënisch mogelijk verloopt.

 • Bij het binnentreden wast elk lid haar handen met water en zeep. Ook na een eventueel toiletbezoek worden de handen gewassen.
 • In elke bubbel is een ‘hygiënehoekje’ voorzien. Daar kan je handgel, papieren zakdoekjes en dergelijke vinden.
 • Mondmaskers zijn verplicht voor ouders bij het afzetten van de leden. 
 • We pimpten ons lokaal met leuke handleidingen over hoe je correct je handen wast, een toilet doorspoelt ... Lees ze en volg ze na!
 • Na elke ronde worden alle ruimtes en al het materiaal zorgvuldig ontsmet door de leiding! Zo kan er de volgende dag opnieuw veilig gespeeld worden. Doorheen de dag wordt er ook geen spelmateriaal doorgegeven zonder ontsmet te worden.
 • Rondes worden zo veel mogelijk buiten gehouden. Wanneer dit niet kan door slecht weer, zal het lokaal maximaal verlucht worden.
 • Leiding zal de gehele ronde een mondmasker dragen. We proberen de social distancing te bewaren tussen de leiding en de kinderen. Uiteraard zal dit niet altijd, zeker niet bij onze kleinsten, mogelijk zijn.

Concreet nu: wat verandert er voor ons? 

We sommen hieronder graag nog eens op met welke veranderingen jullie rekening moeten houden in vergelijking met vorige jaren.

 • Kom op tijd! We voorzien opvang vanaf 13u45. Op die manier komen jullie wellicht wat meer verspreid toe en voorkomen we volkstoeloop ;-)
 • Blijf als ouder in de auto zitten en laat je kind alleen uitstappen. Dat is het veiligste voor iedereen. Er zal voldoende leiding beschikbaar zijn aan de ingang van het lokaal om de kinderen te begeleiden indien nodig. Als (groot)ouder of dergelijke betreed je in geen enkel geval ons terrein!
  • In het geval dat je wel uitstapt, draag je net als onze leden ouder dan 12 een mondmasker.
 • Volg goed de wijzigingen op onze facebook en site. Veranderingen vinden frequent plaats door wijzigingen in de maatregelen. Onze takleiding zal hier ooks steeds een mail/sms over sturen. 
   

Een jaar om nooit te vergeten, dat wordt het zeker. Laten we hopen dat, als we ons allemaal goed aan de regels houden, we snel terug ‘normaal’ kunnen spelen. Wij geloven er alvast in! Jullie ook? #KSAtegenCorona

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Contacteer gerust onze hoofdleiding:

Chloë Lievens – 0471 10 27 29

Hélène Cosijn – 0471 61 29 92

Of spreek één van de leidsters aan tijdens de ronde!